NagłówekNagłówek

SALE FRESKOWE

Sala Pejzaży Morskich - I sala freskowa

Pomieszczenie to pierwotnie było antykamerą Kazimierza Ludwika Bielińskiego. Zachowane na ścianach freski, tak jak w obu przylegających do tej sali pomieszczeniach, pochodzą z okresu drugiej przebudowy pałacu z 2 poł. XVII wieku i przypisywane są Tylmanowi z Gameren. Zachowało się 75% oryginalnych dekoracji.
Czytaj więcej »

Sala Ruin Rzymskich - II sala freskowa

Podczas remontu w 2 poł XVII wieku pałac otrzymał nowy wystrój sztukatorski i malarskie dekoracje ścian. Przypuszcza się, że ich autorem dekoracji jest Tylman z Gameren lub ktoś z jego kręgu (podobieństwo fresków do zamku ujazdowskiego, a stiuków do Pałacu Lubomirskich w Puławach).
Czytaj więcej »

Sala Horacego - III sala freskowa

W sali tej zbliżonej do prostokąta pierwotnie znajdował się gabinet Kazimierza Ludwika Bielińskiego. Ściany pokryto bogatą polichromią iluzjonistyczno - figuralną o głębokiej wymowie moralizatorskiej ze scenami z dzieł Horacego.
Czytaj więcej »