NagłówekNagłówek

SALA RUIN RZYMSKICH - II SALA FRESKOWA

Podczas remontu w 2 poł XVII wieku pałac otrzymał nowy wystrój sztukatorski i malarskie dekoracje ścian. Przypuszcza się, że ich autorem dekoracji jest Tylman z Gameren lub ktoś z jego kręgu (podobieństwo fresków do zamku ujazdowskiego, a stiuków do Pałacu Lubomirskich w Puławach). Teza ta wymaga jeszcze przeprowadzenia badań porównawczych, które utrudnia brak udokumentowanych malarskich prac autora (Tylman, choć pracował jako architekt otrzymał wykształcenie malarskie w rodzimej Holandii i ukończył je w Wenecji).

Dekoracje w formie fresków i uzupełniających je sztukaterii zachowały się w westybulu oraz w trzech salach z freskami, należących do ciągu pokoi pana domu. W sali ruin rzymskich 30 % dekoracji zostało odtworzonych.

Pomieszczenie to ozdobione dekoracją krajobrazową pełniło pierwotnie funkcję sypialni pana domu. Powierzchnie ścian pokrywają polichromie przedstawiające widoki antycznych ruin (kolumnady, fontanny, bramy, arkadowania, kamienne wazy). Pierwotnie cokoły pokrywała pół metrowa drewniana boazeria. Podczas powojennej konserwacji wyklejono je ceramicznymi płytkami kopiami fajansów z Delft.

Polichromie wskazują wiele podobieństw do twórczości malarza epoki baroku Claude'a Lorrain'a (1600 - 1682), którego dzieła mógł poznać ówczesny właściciel Otwocka Kazimierz Ludwik Bieliński podczas podróży po Francji.

Choć są to jedne z niewielu zachowanych w Polsce fresków z końca XVII wieku, do tej pory nie wzbudziły one zainteresowania. Stąd nie rozpoznana jest również ich ikonografia. Być może tak jak dekoracja fasad i westybulu dopełniają one program gloryfikacji natury.

Dekoracje malarskie uzupełniają faliste kartusze w supraportach oraz mitologiczno-florystyczna oprawa kominka. Malowidła w supraportach nie zachowały się. Kominek był dwukondygnacyjny, u dołu prostokątny, z wolutami w górnych narożach oraz z owalnym medalionem, podtrzymywanym przez dwa sfinksy, z puttami i girlandą. Nie zachowała się również dopełniająca całość dekoracja na suficie.

« poprzednia - następna »