NagłówekNagłówek

SALA PEJZAŻY MORSKICH - I SALA FRESKOWA

Pomieszczenie to pierwotnie było antykamerą Kazimierza Ludwika Bielińskiego. Zachowane na ścianach freski, tak jak w obu przylegających do tej sali pomieszczeniach, pochodzą z okresu drugiej przebudowy pałacu z 2 poł. XVII wieku i przypisywane są Tylmanowi z Gameren. Zachowało się 75% oryginalnych dekoracji.

Ściany dekorują pejzaże marynistyczne w manierze manierystycznej. Do najciekawszych elementów tych przedstawień należą dwu i trzy masztowe łodzie cumujące w miejskich portach lub do nich wpływające, małe łódki wypełnione ludźmi, latarnie i skaliste wybrzeża. Malowidła te zajmowały całe powierzchnie ścian, z wyjątkiem pół metrowego cokołu pokrytego białymi kaflami holenderskimi z błękitnymi dekoracjami manierystycznymi. Freski dekorowały także glify okienne, w formie płycin ujętych wicią roślinną.

Tak jak w pozostałych salach malarską dekorację ścian dopełniała bogata dekoracja sztukatorska. Składały się na nią owalne kartusze w supraportach, ozdobione muszlami, gałązkami akantu oraz źdźbłami trawy. Zapewne kartusze te wypełniały niezachowane obrazy w sepii (zachował się fragment jednego z nich).

następna »