NagłówekNagłówek

KLASYCZM WILEŃSKI

Klasycyzm odwołujący się do osiągnięć starożytnych Greków i Rzymian był stylem, który objawił się wszechstronnie we wszystkich dziedzinach sztuki: w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie, a następnie wyłonił się w okresie późnego baroku, czyli od końca XVII wieku do końca wieku XVIII, w niektórych krajach trwał do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Styl ten szczególnie nawiązywał do antyku. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w II poł. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.

Pierwsza Sala - ok. 1800 rok

Znajdują się meble utrzymane w stylu klasycystycznym wykonane na terenie Europy środkowo-wschodniej około 1800 roku. Po prawej stronie stoi toaleta nawiązująca do biurek niemieckich z lat 1780 – 1820, rozpowszechnionych również w Rosji przez Roentgena. Jest to niestety mebel nie w zrekonstruowany, brak mu uchylnego lustra...
Czytaj więcej »

Druga sala - ok. 1800-1820

Umieszczono tu również meble w stylu klasycystycznym, jednakże wykonane nieco później po 1820 roku i fornirowane jasnymi okleinami brzozowymi. Na szczególną uwagę zasługuje masywna kanapa, o prostych, kubizowanych kształtach właściwych wileńskiemu i warszawskiemu ośrodkowi stolarskiemu. Jej główną ozdobą jest okleina z brzozy karelskiej...
Czytaj więcej »

Trzecia sala - 1820-1835

Umieszczono tu meble, które wykonano u schyłku stylu klasycystycznego w latach 1815 - 1825. Obleczono je w proste i typowe temu okresowi kształty i udekorowano je bogato elementami płaskorzeźbionymi. Po lewej stronie wejścia stoją reprezentatywne dla wileńskiego ośrodka stolarskiego meble: mahoniowa wyściełana kanapa, ujęta parą krzeseł.
Czytaj więcej »