A A A
Wystawy czasowe
/Muzeum Wnętrz

Kolekcja sztuki orientalnej Ignacego Jana Paderewskiego

udostępniona w formie stałej ekspozycji